NAET: Allergie behandeling

 

Iedereen die last heeft van allergieën en overgevoeligheden (intoleranties) kan daarvoor behandeld worden met NAET. Deze revolutionaire methode is ontwikkeld door Dr. Devi Nambudripad (NAET = Nambudripad’s Allergy Elimination Techniques). Het is een natuurlijke, oosterse geneeswijze waaraan geen medicijnen te pas komen en die voor iedereen geschikt is.

Voor mensen die last hebben van symptomen van allergieën, maar ook voor gezonde mensen, om verborgen allergieën te behandelen. Vaak is sprake van overgevoeligheid voor bijvoorbeeld voedingsstoffen, medicijnen, stoffen die in de lucht zitten, pollen, chemische bestanddelen waarmee men in aanraking komt, enz. enz. Men voelt zich daardoor niet lekker en vermoeid, maar meestal weet men niet hoe dat komt. Op termijn kunnen allergieën ook diverse aandoeningen veroorzaken zoals astma, migraine, eczeem, huidklachten, slaapstoornissen, darmproblemen (zoals prikkelbare darmsyndroom PDS en Leaky Gut syndroom), rugklachten, hormonale stoornissen enz.

Allergie volgens Ayurveda

Volgens Ayurveda is ama (toxinen) de belangrijkste oorzaak van een allergie. Ama ontstaat als het spijsverteringsvuur (agni) niet goed functioneert. Er kan dan een overgevoelige immuunreactie ontstaan op een ongewone stof (allergeen) die in de omgeving aanwezig is. Een allergie dus. Leeftijd, geslacht en de genetische factor kunnen de allergische reactie beïnvloeden. Een allergeen kan via huidcontact, de slokdarm, inademing of via een injectie een allergie produceren.

Met de Levend Bloed Analyse volgens Ayurveda, Ayurveda Live Blood Analsysis (ALBA), is ama (toxinen) duidelijk waar te nemen. Ook een te lage agni (spijsverteringsvuur) is waarneembaar.

Ayurveda classificeert een allergie op basis van de Dosha’s (constitutietypen Vata-Pitta-Kapha).
Vata-personen hebben meer kans op een Vata-type allergie; Pitta-personen zijn vatbaarder voor een Pitta-type allergie en Kapha-personen hebben meer last van Kapha-type allergieën. Bij sommige mensen is het duidelijk erfelijk, maar een allergie kan zich ook op elk moment in iemands leven ontwikkelen. Vaak manifesteren allergieën zich in een bepaald seizoen. Berucht is het lenteseizoen met de pollen waarvoor veel mensen allergisch zijn.

Omdat volgens Ayurveda ama de primaire oorzaak is van een allergie, zal de behandeling erop gericht moeten zijn om ama te verwijderen en het spijsverteringsvuur weer op het juiste peil te krijgen. Voeding en leefstijl moeten worden aangepast en eventueel kunnen ontgiftingsprogramma’s  worden gevolgd zoals Panchakarma en Colon Hydro Therapie.

Last van allergieën? Laat je behandelen met NAET!

Patiënten die allergie-symptomen blijken te hebben (aantoonbaar via de Ayurveda Live Blood Analysis, ALBA) worden in onze praktijk behandeld met de revolutionaire NAET-methode. In ernstige gevallen worden daarnaast ook ontgiftingsprogramma’s ingezet zoals de Colon Hydro Therapie en Panchakarma.

Met de NAET-methode worden de allergieën effectief en relatief eenvoudig aangepakt. In onze praktijk passen we deze methode al jarenlang en met succes toe. Eerst testen we welke allergie de problemen veroorzaakt. Vervolgens krijgt de patiënt een buisje in de hand met de stof die de allergie veroorzaakt (het allergeen). Daarna worden specifieke marmapunten (acupunctuurpunten) geactiveerd. Na de behandeling mag de patiënt minimaal 25 uur niet in aanraking komen met het allergeen. Het resultaat is verbluffend: vaak verdwijnt de allergische reactie al na één behandeling. Afhankelijk van het aantal allergieën en de ernst ervan kunnen meer behandelingen noodzakelijk zijn.

Let op: als u behoort tot de vele mensen die in de lente last hebben van allergische reacties, dan kunt u in de lente niet met de NAET-methode behandeld worden. Immers, essentieel voor het slagen van de behandeling is dat u minimaal 25 uur niet in aanraking komt met het allergeen. Wij raden u dan ook aan om in een ander seizoen de NAET-behandeling te volgen.

 

 

 

WhatsApp chat