+31 6 24 94 39 96 - tevens WhatsApp
Premdani Ayurveda Clinic

MORA Bioresonantie Therapie

Binnen de holistisch georiënteerde diagnose- en therapieconcepten, heeft de MORA Bioresonantie Therapie een vaste plaats verworven. Het is een alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat elk orgaan een specifieke elektromagnetische frequentie heeft. Het MORA-apparaat is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door de arts Dr. Franz Morell en ingenieur Erich Rasche. De daarmee mogelijke diagnose en therapie met patiënt-eigen frequenties wordt sindsdien wereldwijd geaccepteerd en toegepast. En met succesvolle resultaten, ook in onze praktijk.

Bij ziekte of onbalans in het lichaam kunnen de patiënt-eigen frequenties verstoord zijn. Deze verstoring wordt in de MORA Bioresonantie Therapie met het bioresonantie-apparaat vastgesteld. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen frequenties die het lichaam positief beïnvloeden (b.v. mineralenhuishouding, enzymen, vitaminen etc.) en frequenties die het lichaam toxisch beïnvloeden.
De eerstgenoemde, de zogenaamde harmonische frequenties, werken in de MORA Bioresonantie therapie versterkend, waardoor het energiepotentiaal van de patiënt wordt versterkt. De laatstgenoemde, de disharmonische frequenties (zoals b.v. opgeslagen zware metalen, allergenen, virussen etc.) worden door toediening van specifieke trillingen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen, omgekeerd. Dit leidt tot een reductie van het effect ervan in het menselijk lichaam. Hierdoor kan het lichaam met behulp van zijn autoregulatiesysteem tot een beter evenwicht komen.

Bij de MORA Bioresonantie Therapie worden de patiënt-eigen frequenties met hand- en voetelektroden gemeten en via een versterker aan het MORA apparaat aangeboden. En ten slotte gemoduleerd weer teruggevoerd. De patiënt wordt uitsluitend met de voor hem/haar op dat moment aanwezige, karakteristieke lichaamseigen frequenties behandeld. Er wordt geen gebruikgemaakt van externe frequenties.

Diagnose- en therapiemogelijkheden met de MORA Bioresonantie Therapie:

  • Complete elektro-acupunctuurmeting
  • Testen van verschillende medicamenten
  • Geopathie en allergietest
  • Elektronische homeopathie
  • Individuele detoxificatie- en drainageprogramma’s
  • Lymfebehandeling
  • Functionele maagdarmklachten
  • Functionele hartcirculatieklachten
  • Acute en chronische pijnklachten
WhatsApp chat